Elpošanas sistēmas fizioloģija

Visas dzīvās būtnes nepārtraukti patērē skābekli un izdala ogļskābo gāzi. Procesu kopumu, kurš nodrošina skābekļa uzņemšanu un ogļskābās gāzes izdalīšanu, sauc par elpošanu. Elpošana ir visas norises, kas nodrošina nepārtrauktu skābekļa iekļūšanu audos, tā izmantošanu oksidēšanās reakcijās, kā arī vielmaiņas procesos radušās ogļskābās gāzes, daļēji arī ūdens izvadīšanu no organisma.

iekšējā un ārējā elpošana

Elpošanā izšķir šādus procesus:

  • ārējā elpošana jeb plaušu ventilācija;
  • gāzu apmaiņa plaušās;
  • gāzu transports ar asinīm;
  • gāzu apmaiņu audos;
  • iekšējā elpošana jeb bioloģiskā oksidācija šūnu mitohondrijos.

Gāzu apmaiņu starp ārējo vidi (alveolāro gaisu) un venozajām asinīm plaušu kapilāros sauc par ārējo elpošanu, bet gāzu apmaiņu starp arteriālajiem kapilāriem un audiem par iekšējo elpošanu. Elpošanai jānodrošina atbilstoša audu apgāde ar skābekli, lai šī gāze pietiekamā daudzumā nonāktu mitahondrijos, kuros notiek bioloģiskās oksidēšanās procesi jeb šūnu elpošana.